Accelerator Track

South Zero Accelerator, et program for å gi impact-drevne startups akselerasjon på den økonomiske og samfunnsmessige bunnlinjen.

Gir fart på sosiale og miljøretta løsninger

Denne våren deltar 10 impact startups i South Zero Accelerator. Dette er et spesialdesignet program som har som mål å akselerere verdidrevne selskaper på den økonomiske og samfunnsmessige bunnlinjen.

Hvert selskap får en dedikert forretningsutvikler med lang erfaring på impact-feltet. Med tilgang til inntil 5 timer i uken får selskapene en unik mulighet til å dra nytte av skreddersydd veiledning og strategisk rådgivning.

Accelerator Track driftes av Impact StartUp: Et akseleratorprogram som hjelper impact-drevne startups bygge bærekraftige virksomheter.

Programmet tilpasses etter gründerens behov, og er delvis på norsk og delvis på engelsk.

Skal akselereres i rakettfart

Ti startups med innovative løsninger innen arbeid, oppvekst, helse og miljø er med videre i akseleratoren. Nå skal de utvikles i rakettfart for å skape størst mulig samfunnseffekt!

Se selskapene
Startup som pitcher på scenen i South Zero Accelerator

Program

Kick-Off

31. januar (fysisk)

Måle og styre etter samfunnseffekt

31. januar - 1. februar (fysisk)

Salg og økonomi

6. mars - 7. mars (digitalt)

Vekst og skalering

20. mars - 21. mars (digitalt)

Presentasjon av løsning

30. april - Hør gründerne pitche sine løsninger på Gründerfest.

Detaljert program

Se fullstendig programoversikt for hele South Zero Accelerator.

3 måneders program

Akseleratoren har 3 samlingspunkter, kalt Camps. Her møtes alle selskapene og forretningsutviklere for å jobbe innenfor bestemte fagområder.

Camp 1: Måle og styre etter samfunnseffekt

På første camp møter selskapene bransjens fremste eksperter innen impact-måling. Her er fokuset å lære hvordan enkelt komme i gang med måling av samfunnseffekt.

Camp 2: Salg og økonomi

På denne campen jobber hvert selskap med å forstå prosessene som skjer i et salgsmøte, og da spesielt med fokus på offentlig sektor som kunde.

Camp 3: Vekst og skalering

For impact startups betyr vekst og skalering også skalering av samfunnseffekten de skaper. På den siste campen får selskapene hjelp til å finne ut av hvordan de kan vokse og bli større på en bærekraftig måte.

Samarbeid med Early Founder Track

Det vil foregå felles arbeids-sesjoner med det andre sporet i akseleratoren "Early Founder Track". Dette består av Kick-off arrangement, presentasjon av selskapene på Gründerfest.

Gründerfest: Pitching for nettverk og investorer

Programmet avsluttes med en Gründerfest der selskapene pitcher for et nettverk av investorer og stiftelser. En arena for selskapene å presentere sin forretningsidé og knytte verdifulle relasjoner.

Om South Zero Accelerator

Dette programmet støttes av Oslo kommune. Akseleratoren er utformet for å vise hvordan selskaper med fokus på samfunnsnytte kan spille en avgjørende rolle i etableringen av et "nullutslipps"-samfunn sør i Oslo.

Les mer om Akseleratorenopen_in_new
Bilde av barn som leker i skogen
Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.