Early Founder Track

Denne våren skal 20 aspirerende gründere bygge en bedrift med løsninger på samfunnets største utfordringer.

Fra idé til løsning

I dette gründerprogrammet skal 20 gründere få lokal støtte til å utvikle løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Målet er solide forretningsideer med fokus på å bidra til null sosial ekskludering, null arbeidsledighet og null miljøskade.

Gründerne som er valgt ut har vist en iver etter å starte egen virksomhet, og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn.

Early Founder Tracket driftes av Gründergarasjen: En inkubator som hjelper gründere med å utvikle sosiale og miljøretta bærekraftige virksomheter.

Programmet tilpasses etter gründerens behov, og er delvis på norsk og delvis på engelsk.

Program

Kick-Off

Uke 4

Lage team

Uke 4-7

Bygge prosjekter

Uke 9-16

Presentasjon av løsning

30. april - Hør gründerne pitche sine løsninger på Gründerfest.

Detaljert program

Se fullstendig programoversikt for hele South Zero Accelerator.

Et 3 måneders program

De første fire ukene handler om å danne team og utvikle prosjekter. Dette innebærer å forstå problemet som skal løses, skape sterke ideer og deltakerne til å tenke som en gründer.

De neste syv ukene rettes fokuset mot å bygge prosjekter som har en klar løsning på et samfunnsproblem og potensial for vekst.

Hvert samlingspunkt vil ha ulike tematikker som å …

  • sikre at det er et marked for ideen din
  • finne ut den beste måten å drive virksomheten på
  • beskytte ideene dine og mye mer.

Lokale rollemodeller

Deltakerne vil også få veiledning gjennom "Meet the founder." Her får de muligheten til å snakke med vellykkede gründere er fra samme område, og som har vært der de er nå.

Samarbeid med akseleratoren

Det vil foregå felles arbeids-sesjoner med det andre sporet i akseleratoren "Accelerator Track". Dette består av Kick-off arrangement, Meet the founder-sesjoner og presentasjon av løsningene på Gründerfest.

Gründerfest: Prosjektene vises frem!

På Gründerfest vil gründerne og selskapene fra det andre sporet i akseleratoren vise frem prosjektene sine – en super mulighet til å feire det harde arbeidet som er lagt ned.

Om South Zero Accelerator

Dette programmet støttes av Oslo kommune. Akseleratoren er utformet for å vise hvordan selskaper med fokus på samfunnsnytte kan spille en avgjørende rolle i etableringen av et "nullutslipps"-samfunn sør i Oslo.

Les mer om Akseleratorenopen_in_new
Bilde av farger
Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.